اجاره میز استیل آیینه ای در ابعاد ۱۴۰*۷۰ جهت زینت بخشیدن به مراسمات تولد و نامزدی و …و مهمانی های شما – کرایه میز استیل آیینه ای